Shanghai and Zhejiang Region (Suzhou, Wuxi, Qidong,
Jiaxing and etc.)
Working days: 09.00 - 21.00
Weekends: 09.00 - 18.00
Contact Email:
dia.cn.jm@diagroup.com